ขอยืนยันว่าข้อมูลที่ระบุไว้เป็นความจริง
*รายละเอียดเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
*ทางธนาคารจะติดต่อกลับภายในวันทำการถัดไป
ขอยืนยันว่าข้อมูลที่ระบุไว้เป็นความจริง
*รายละเอียดเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
*ทางธนาคารจะติดต่อกลับภายในวันทำการถัดไป


คุณสมบัติของผู้กู้

อาชีพ พนักงานรายได้ประจำ เจ้าของกิจการ หรือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
อายุผู้กู้ * 20 - 60 ปี 20 - 65 ปี
อายุงาน อายุงานอย่างน้อย 1 ปี และ อายุงานปัจจุบันต้องมากกว่า 4 เดือน อายุธุรกิจขั้นต่ำ 1 ปี
รายได้ ขั้นต่ำ 10,000 บาท/เดือน ขั้นต่ำ 15,000 บาท/เดือน
หลักประกัน บ้านพร้อมที่ดิน ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด อาคารพาณิชย์ โฮมออฟฟิศ อาคารชุด ที่ปลอดภาระ

*อายุ และระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขอายุลูกค้า ณ วันสิ้นสุดสัญญาสินเชื่อ

สำหรับวงเงินกู้ 1,000,000 บาท

ระยะเวลาผ่อน

ยอดผ่อน

เดือน 1-6

ยอดผ่อน

เดือน 7 เป็นต้นไป
ผ่อน 10 ปี 12,300 12,300
ผ่อน 15 ปี 6,000 9,700
ผ่อน 20 ปี 6,000 8,500
ผ่อน 25 ปี 6,000 7,900
ผ่อน 30 ปี 6,000 7,500

อัตราดอกเบี้ย

เดือนที่ 1 ถึง 6

อัตราดอกเบี้ย

เดือนที่ 7 เป็นต้นไป
6.00 % MLR+1.00%
6.00 % MLR+1.00%
6.00 % MLR+1.00%
6.00 % MLR+1.00%
6.00 % MLR+1.00%
 MLR = 6.65% ประกาศ ณ 19 พ.ค. 60

รายละเอียดเงื่อนไข

เงื่อนไขสินเชื่อธนชาตบ้านแลกเงิน

 • สินเชื่อธนชาตบ้านแลกเงิน คือ สินเชื่ออเนกประสงค์ที่เหมาะกับผู้ที่มีที่อยู่อาศัยที่ปลอดจำนอง โดยนำที่อยู่อาศัยมาเป็นหลักประกันเพื่อเปลี่ยนเป็นวงเงินพร้อมใช้
 • หลักประกันที่อยู่อาศัยที่สามารถใช้ยื่นเพื่อพิจารณาสินเชื่อธนชาตบ้านแลกเงิน ได้แก่ บ้านพร้อมที่ดิน ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด อาคารพาณิชย์ โฮมออฟฟิศ อาคารชุด
 • วงเงินเริ่มต้น 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท หรือ กรณีลูกค้าไถ่ถอนมาจากสถาบันการเงินอื่น (Refinance) ให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกินเงินกู้จากสถาบันการเงินเดิม หรือ ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินหลักประกัน
 • ระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด 30 ปี
 • กรณีลูกค้าปิดบัญชีก่อน 3 ปีนับจากวันทำสัญญา เพื่อไปใช้บริการสถาบันการเงินอื่น (Refinance) จะต้องเสียค่าปรับร้อยละ3ของภาระหนี้คงค้าง

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย ธนชาตบ้านแลกเงิน ผ่อนล้านละ 6,000 นาน 6 เดือน และ ยกเว้นค่าจำนอง และค่าประเมินหลักประกัน

 • รายการส่งเสริมการขายเฉพาะลูกค้าที่ยื่นเอกสารการสมัครธนชาตบ้านแลกเงินระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 และจดจำนองภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 6% ต่อปี 6 เดือนแรก และ เดือนที่ 7 เป็นต้นไปอัตราดอกเบี้ยจะถูกคำนวณในอัตรา MLR+1.00% MLR= 6.65% (ประกาศ ณ 19 พ.ค.60)
 • ลูกค้าที่มีระยะเวลากู้ 15 ปีขึ้นไป สามารถเลือกผ่อนชำระแบบ ล้านละ 6,000 บาท/เดือน สำหรับ 6เดือนแรก โดยเดือนที่ 7เป็นต้นไป ให้ผ่อนชำระตามปกติ
 • ลูกค้าที่มีระยะเวลากู้น้อยกว่า 15 ปี ให้ผ่อนตามปกติตั้งแต่เดือนแรก
 • ลูกค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะได้ยกเว้นค่าจำนอง และ ค่าประเมินหลักประกัน
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดเผยผลการอนุมัติเนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคล
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไขหรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อกำหนด เงื่อนไขและระยะเวลา เป็นไปตามที่ธนาคารฯกำหนด กรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆดุลยพินิจและคำตัดสินของธนาคารฯถือเป็นที่สุด
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 1770 หรือ www.thanachartbank.co.th