สินเชื่อส่วนบุคคล ออมสิน


 • จนถึง 72 เดือน
  รายได้ต่อเดือน 8000 กว่า
  อัตราต่อปี ไม่ถึง 28%
  อายุของผู้กู้ 20-65 ปี
 • สินเชื่อส่วนบุคคลออมสินเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม

   

  สินเชื่อออมสิน จากที่ผ่านมามีโครงการสินเชื่อต่างๆเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องในชีวิตประจำวันของประชาชนในทุกๆกลุ่มอาชีพแล้ว ยังมีสินเชื่อส่วนบุคคลออมสินต่างๆที่น่าสนใจ และสำหรับลูกค้าธนาคารหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้  ที่นอกเหนือจากสินเชื่อเงินกู้ฉุกเฉิน 10,000 บาทสำหรับพ่อค้าแม่ค้า หรือสินเชื่อเงินกู้ฉุกเฉิน 50,000 บาทสำหรับพนักงานประจำ

  สินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน ที่น่าสนใจ

  สินเชื่อ OD Happy life เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลออมสินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์ ตามความต้องการของลูกค้า โดยวงเงินสินเชื่อจะให้ได้ไม่เกิน 10 ล้านบาท ซึ่งจะไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าสลากออมสินพิเศษของผู้กู้ ซึ่งเป็นของสาขาที่ให้กู้ ใช้ได้ทั้งฉบับหรือหลายฉบับรวมกันได้แต่จะต้องไม่น้อยกว่า 10,000 บาท ในการกู้แต่ละครั้ง และผู้กู้จะต้องมีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกหรือบัญชีกระแสรายวันของธนาคาร และจะต้องมีที่อยู่อาศัยที่แน่นอนสามารถติดต่อได้

  สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลออมสินที่ลูกค้าสามารถจะนำไปใช้ได้ตามความต้องการทุกประเภทเลย จะใช้เป็นค่ารักษาพยาบาล ใช้ในการท่องเที่ยว หรือซื้อสิ่งของที่ต้องการ หรือแม้แต่จะนำไปไถ่ถอนจำนอง ใช้ประกอบอาชีพหรือเพื่อลงทุนในธุรกิจก็ได้ โดยสินเชื่อตัวนี้จะต้องใช้บุคคลค้ำประกันและจะได้วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 300,000 บาท ถ้าใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันจะให้วงเงินสินเชื่อไม่เกินรายละ 10 ล้านบาท คิดเป็น 80% – 90% ของราคาประเมิน ผู้ที่ขอสินเชื่อส่วนบุคคลออมสินได้จะต้องเป็นมีอาชีพที่มีรายได้แน่นอน และอายุ 20 ปีขึ้นไป

  สินเชื่อชีวิตสุขสันต์ เป็นสินเชื่อออมสินเพื่อเพิ่มสีสันให้กับชีวิตในทุกๆด้าน เป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการแต่งงาน หรือการเดินทางไปท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อชีวิตที่สุขสันต์มากยิ่งขึ้น โดยจะต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน และวงเงินสินเชื่อได้ไม่เกิน 20 ล้านบาทสำหรับการกู้ระยะยาว และเงินกู้เบิกเกินบัญชีได้ไม่เกิน 10 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกัน ไม่เกิน95%

  สินเชื่อออมสินบ้านแลกเงิน เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน เพื่อเสริมสภาพคล่องทางด้านการเงินต่างๆให้กับชีวิตได้ เช่นเพื่อการอุปโภคบริโภค ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ โดยการกู้ระยะยาวได้ไม่เกิน 10 ล้านบาท หรือไม่เกิน 85% – 90% ของราคาประเมิน การกู้เงินแบบผสมให้กู้ร่วมกันได้ไม่เกิน 10 ล้านบาท หรือไม่เกิน 80% ของราคาประเมิน

  การสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลออมสินต่างๆ สามารถจะเลือกดูรายละเอียดต่างๆของแต่ละผลิดตภัณฑ์ได้ในเว็บไซต์ก่อนตัดสินใจไปยื่นกู้ได้ที่ธนาคารออมสิน  หรือในปัจจุบันนี้อะไรๆก็สามารถจะทำผ่านเครือข่ายออนไลน์ได้แล้ว สามารถจะสมัครออนไลน์ได้ตามเว็บไซต์ตัวแทนต่างๆ ซึ่งจะช่วยลดเวลาที่จะต้องเดินทางไปยื่นเอกสารเอง 

  แหล่งเงินด่วนต่างๆ